Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris bild åk4

Skapad 2016-05-20 09:36 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 4 Bild

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa berättande och informativa bilder
Du kan skapa en enklare fabelserie utifrån lärarens exempel. Bilderna läggs in i Photostory och du kan använda sig av förstärkande ord i pratbubblor. Du kan skriva ditt namn i runskrift i lera. Du kan teckna en enklare modell av en människokropp.
Du kan skapa en egen fabelserie med grund i lärarens exempel. Bilderna läggs in i Photostory och du kan använda sig av förstärkande ord i pratbubblor. Du kan skriva ditt namn i runskrift i lera. Du kan teckna en enklare modell av en människokropp.
Du kan skapa en egen fabelserie utifrån egen idé. Bilderna läggs in i Photostory och du kan använda sig av förstärkande ord i pratbubblor. Du kan skriva ditt namn i runskrift i lera. Du kan teckna en enklare modell av en människokropp med rätt proportioner.
Använda tekniker, verktyg och material
Du kan på ett enklare sätt rita en människokropp med goda proportioner.
Du kan proportionerna för en människokropp.
Du kan teckna en människokropp med rätt proportioner.
Kombinera bildelement
Du kan på ett enkelt sätt bygga upp och skapa rumslighet i bilder. Det betyder att du vet hur man använder för- och bakgrund för att skapa ett djup i bilden.
Du kan bygga upp och skapa rumslighet i bilder. Det betyder att du kan använda dig av för- och bakgrund för att skapa ett djup i bilden.
Du kan på ett mer detaljerat sätt bygga upp och skapa rumslighet i bilder. Det betyder att du kan använda dig av linjer samt för- och bakgrund för att skapa ett djup i bilden på ett mer detaljerat sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar upp men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du har gjort dina val i processen.
Presentera bilder
Du presenterar dina bilder helt utifrån lärarens exempel.
Du presenterar dina bilder som i grunden är som lärarens exempel men med egna inslag.
Du presenterar dina bilder självständigt och kan motivera ditt val.
Ge omdömen om arbetsprocessen
Du använder dig av ord som fint, bra, det behövs när du berättar om hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka och resonera kring bilder
Du kan se hur en bild är utformad och att de förmedlar ett budskap.
Du kan se hur en bild är utformad och förstå att de förmedlar ett budskap.
Du kan berätta hur en bild är utformad och diskutera det budskap som den förmedlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: