Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Nyhetspresentation från ett svenskämnesperspektiv

Skapad 2016-05-22 17:34 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Den här matrisen bedömmer den nyhetspresentation som du har gjort på so:n hos Kajsa från ett svenskämnesperspektiv.
Grundskola 6 – 9 Svenska

Den här matrisen bedömmer den nyhetspresentation som du har gjort på so:n hos Kajsa från ett svenskämnesperspektiv.

Kommunikativ kvalitet

Du läser innantill . Du behöver titta på publiken
Du kommer ihåg att se på publiken ibland, men flackar med blicken
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken.
Du engagerar publiken t.ex. genom att få dem att ställa eller besvara frågor
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Du behöver tala starkare och tydligare för att höras
Du inleder starkt och tydligt men tappar styrka efter ett tag
Du talar starkt och tydligt
Du låter engagerad och kan variera styrka efter behov
Du varierar tempo och ton för att fängsla publiken
Du behöver tala lugnare/ med större flyt och variera din röst.
Du har svårlyssnade passager men rättar ibland till tempo och tonfall.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt
Du använder dig av pauser på ett passande sätt
Kroppsspråk
Du behöver ge ett mer engagerat intryck.
Du verkar osäker på hur du ska stå och röra dig.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert
Du ger ett engagerat intryck och kan använda dig av gester samt ändra kroppshållning för att förstärka budskapet
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt

Sammanhang och uppläggning

Disposition Inledning
Du inleder bara med ”Jag har om…”
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserad
Din inledning ger en översikt över föredragets huvudpunkter
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer
Avhandling
Ditt innehåll är bra, men skulle kunna utvecklas
Du har valt ut ett innehåll som håller kvar publikens intresse genom nästan hela föredraget.
Ditt innehåll fängslar publiken och man vill gärna veta mer.
Avslutning
Efter några sekunder förstår alla att det är slut
Du säger ”Nu är det slut!”
Du avrundar så alla förstår att det är en avslutning
Din avslutning sammanfattar dessutom innehållet
Du avslutar med en ”knorr” som ingen glömmer
Röd tråd
Otydlig, du hoppar mellan olika saker
Du har en tanke med föredraget och försöker hålla dig till den
Du har en tydlig röd tråd från början till slut
Ditt föredrag är klart och tydligt strukturerat, och dess olika delar utgör en helhet
Du har hela ursprungstexten med eventuella överstrykningar och ändringar framför dig
Du har en renskriven text framför dig
Du har bearbetat ditt manus så det mest innehåller stödord och nyckelmeningar samt kan släppa manus mer och mer
Du kan hantera manuskort och annan minnesrekvisita. Du har t.ex. antecknat i manus hur du ska låta och röra dig vid speciella inslag
Du kan variera användandet av manus efter situation och utnyttjar det på bästa sätt så du verkar oberoende av det

Språklig kvalitet

Ordförråd och variation
Du använder enkla ord . Upprepningar och utfyllnadsord är vanliga.
Du har med svårare formuleringar från andra texter fast förstår inte vad de betyder riktigt själv
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå
Du använder ord varierat, förklarar svåra och specifika ord i sitt sammanhang
Ditt ordval är varierat och du finner oftast det rätta ordet
Begrepp
Du använder begrepp som du inte helt behärskar(SV/SVA)
Du är relativt insatt i ditt ämne och har relativt god förmåga att svara på frågor på ett sätt så att alla förstår.
Du är insatt i ditt ämne och kan förklara på olika sätt och svara på frågor så alla förstår
Anpassning av spårkbruk till situationen
Du försöker använda ett passande språkbruk för situationen
Du använder rätt språkbruk för situationen
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: