Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: områdesmatris Energi, arbete och effekt åk 8

Skapad 2016-05-24 12:45 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav fysik åk 9
Grundskola 7 – 9 Fysik

Centralt innehåll Lgr-11:
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Konkretiserade mål:
Efter detta område ska du ha kunskaper om:
• energiprincipen • olika energiformer • att energi kan omvandlas från en form till en annan • vad man menar med arbete i fysiken • vad effekt är • i vilka enheter man mäter arbete, energi och effekt • mekanikens gyllene regel

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
2
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som rör området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: