Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 4-6 Antika Grekland och Rom 2016

Skapad 2016-05-31 17:04 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under perioden Antika grekland och Rom.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under perioden Antika grekland och Rom.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under perioden Antika grekland och Rom.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter så väl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: