Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B vt

Skapad 2016-05-31 21:03 i Rösjöskolan Sollentuna
Matrisen är baserad på Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik

Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under vårterminen i år 5.

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Division med minnessiffra
Du ska kunna räkna kort division med minnessiffra.
  • Ma
  • Ma  4-6
Du kan räkna enkla divisioner som går jämnt ut med kort division. Du kan vissa av multiplikationstabellerna.
Du behöver träna så att du blir helt säker på multiplikationstabellerna. Det är en förutsättning för att du ska kunna klara av att räkna kort division.
Du kan räkna kort division med minnessiffra
Du har inga som helst svårigheter att räkna division.
Multiplikation
Du ska kunna använda metoden multiplikation uppställning och kunna multiplikationstabellerna.
Du kan räkna enkla multiplikationer med uppställning, t.ex. utan minnsessiffra. Du kan vissa av multiplikationstabellerna.
Du behöver träna så att du blir helt säker på multiplikationstabellerna. Det är en förutsättning för att du ska kunna klara av att räkna multiplikation uppställning.
Du kan metoden multiplikation uppställning och kan multiplikationstabellerna.
Du är helt säker på metoden multiplikation uppställning och har automatiserat multiplikationstabellerna.
Prioriteringsregeln
Du vet att beräkningar går före men du minns inte riktigt vilka.
Du kan göra beräkningar med blandade räknesätt när du blir påmind om prioriteringsregeln och då förstår du hur du ska lösa uppgiften.
Du vet hur du ska använda prioriteringsregeln och du kan räkna med den.
Du är helt säker på hur hur du ska använda dig av prioriteringsregeln som uttryck.
Bråk
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna bråk samt skriva enkla bråk i decimalform
  • Ma  4-6
Du kan skriva bråk, du är osäker på att säga dem (t.ex. en fjärdedel). Du är osäker på att storleksordna bråk och skriva bråk i decimalform.
Du behöver träna på att uttala bråken (veta vad dom heter). Du behöver se bilder av bråk för att kunna storleksordna bråk. Försök även att tänka bilder i huvudet. Träna gärna hemma, ex. dela en tårta med dina syskon.
Du kan läsa, skriva och storleksordna bråk samt skriva bråk i decimalform.
Du är helt säker på att läsa, skriva och storleksordna bråk samt skriva bråk i decimalform. Du ska kunna förstå hur du ska använda bråk i textuppgifter.
Läsa instruktioner inom matematik
Du har svårt att läsa/eller slarvar med att läsa instruktioner inom matematik. Vilket leder till att du inte gör en del av uppgiften eller missförstår den.
Du behöver läsa alla instruktioner, bildtexter, se på bilderna samt läsa fråga och förstå frågan. Läs uppgiften flera gånger.
Du kan läsa instruktioner och du förstår hur du ska lösa uppgiften.
Begrepp
Se begreppsprovet.
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp som vi har arbetat med.
Du behöver träna och bli säker på vad begreppen betyder och hur man använder dem. Se på begreppsprovet vilka du behöver träna mer på.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som vi har arbetat med.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som vi har arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: