Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-5 Krokslättskolan

Skapad 2016-06-01 16:11 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5 Musik

Nedan följer de förmågor som bedöms i musikämnet utifrån vad som står i Lgr11 för år 6. Om eleven ligger i mittenspalten betyder det att hen följer en utvecklingskurva som tyder på att hen, med fortsatt arbete, kommer nå ett E i musik under år 6. De förmågor som inte är markerade är inte berörda och kan därför inte bedömas.

Behöver träna mer
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Trumspel
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Ackordspel
Eleven bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: