Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Engelska årskurs 5 Parkskolan 2016

Skapad 2016-06-01 19:54 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Matris utifrån kunskapskraven i slutet av år 6 på enklare svenska från Heja nr 1 2012/2013
Grundskola 4 – 6 Engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Utifrån de områden vi har arbetat med under läsåret har du visat att:

Grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Läsförståelse
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med viss hjälp: *förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. *beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. *följa budskap och instruktioner i text på ett ganska bra sätt. *välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner i text på ett ganska bra sätt. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna. Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner i text på ett bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna. Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner i text på ett mycket bra sätt. Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Hörförståelse
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med viss hjälp: *förstå det viktigaste innehållet i engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. *beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. *följa budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. *välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Muntlig uttrycksförmåga
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med viss hjälp: *uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. *uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. *göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. *välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar. Du kan göra förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade. Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Skriftlig kommunikation
 • En
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med viss hjälp: *uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra och när du skriver olika texter. *välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra. *göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra och när du skriver olika texter. Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra. Du kan göra några enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra och när du skriver olika texter. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra. Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra och när du skriver olika texter. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra. Du kan göra förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: