Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska VT16

Skapad 2016-06-01 20:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska

Hörförståelse

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Läsförståelse
Huvudinnehåll och detaljer i de texter du läser
Du har svårt att förstå huvudinnehållet.
Du förstår huvudinnehållet men ser inga detaljer.
Du förstår huvuddragen .och vissa tydliga detaljer
Du förstår helheten och viktiga detaljer .
skriftlig framställning
Skriva Innehåll Struktur Språk Ordförråd
Ditt innehåll är mycket magert och ger inte läsaren en tydlig bild av vad du vill förmedla. Du uttrycker inga egna tankar kring ämnet.
Du håller dig till ämnet. - Texten har inledning och avslutning. -En engelsman hade förstått din berättelse. -Du gör några störande verbfel. - Du har ett basordförråd som räcker till vardags-situationer.
Din uppsats är utförligt skriven, tex med beskrivningar av miljö/känslor. -Du skriver en sammanhängande och intressant text. -Din text har en genomtänkt styckeindelning. -Ditt språk är varierat och du klarar av att lösa språkliga problem. - Du har rätt på de flesta verb-formerna. -Du har ett utbyggt ordförråd.
Du har gjort något eget av texten. -Du gestaltar och skapar bilder i läsarens huvud. -Dispositionen är genomtänkt. -Ditt språk är varierat samt har flyt och anpassning till syfte,mottagare och situation. Du använder engelska uttryck och fraser. -Ditt språk är så gott som felfritt. -Du har ett stort aktivt ordförråd som sträcker sig utanför vardagssituationer, t ex politik, historia.
språklig korrekthet muntligt och skriftligt
grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen. Du gör stavfel på enkla och redan bekanta ord som påverkar förståelsen av texten.
Du använder en enkel grammatik. Du använde dig av formuleringar som kan störa förståelsen emellanåt.Du gör stavfel som delvis kan påverka förståelsen av texten.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du gör en del stavfel, men de påverkar inte förståelsen
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel. Du stavar i stort sett korrekt.
Du har ännu inte uppnått godkänd nivå
Tala
I muntliga framställningar av olika slag har du svårt för att enkelt och begripligt formulera dig med hjälp av fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: