Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO År 1-3 Sylteskolan

Skapad 2016-06-02 14:09 i 0 Sylteskolan 1-6 Trollhättan
Grundskola F NO (år 1-3)

Året runt i naturen.

År1
År2
År3
Jag kan namnge årstiderna samt kunna återberätta vad som kännetecknar dem. Jag vet vilka månader som hör till vilken årstid.
Jag kan berätta om förhållander mellan jorden, solen och månen.
Jag har kännedom om alla våra planeter och vårt solsystem samt månens olika faser. Jag vet hur lång tid det tar för jorden att snurra runt solen och för månen att snurra runt jorden och jorden runt sin egen axel.
Jag känner till djur och växter i närmiljön.
Jag kan gruppera, sortera och artbestämma några djur och växter i närmiljön.
Jag känner till de mest vanligt förekommande djuren och arbetssysslorna som finns på en bondgård.
Jag kan beskriva enkla näringskedjor, "vem äter vad".

Kropp och hälsa.

År1
År2
År3
Jag kan namnge kroppsdelar och vissa organs funktioner. Jag kan också beskriva alla sinnen och deras funktion.
Jag har förståelse för sömnen, maten, motionens, hygienens och sociala relationers påverkan på kroppen.

Kraft och rörelse

År1
År2
År3
Jag ska ha kännedom om vad begreppen kraft, rörelse, tyngdkraft och friktion betyder.

Material och ämnen i vår omgivning

År1
År2
År3
Jag förstår att vatten har olika former: fast, flytande och gas.
Jag kan beskriva vattnets olika former och dess övergångar.
Jag kan namnge föremål som flyter eller sjunker i vatten.
Jag kan sortera och återvinna plast, papper, kartong, metall, batteri, kompost, glas och brännbart.
Jag kan förklara att luft kan få föremål att röra sig, tar plats och att det är en gas. Att luften utvidgas (expanderar) vid värme och komprimeras vid kyla.
Jag kan förklara skillnaden mellan lösningar och blandningar.
Jag har förståelse för magnetismens innebörd och förståelsen för begreppen attrahera och repellera. Jag kan några vardagliga material som leder och inte leder elektricitet.

Berättelser om natur och naturvetenskap

År1
År2
År3
Jag har kännedom om hur naturvetenskap diskuterades förr i tiden.

Metoder och arbetssätt

År1
År2
År3
Jag kan göra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Jag kan göra enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Jag kan dokumentera naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Jag kan skriva en enkel labbrapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: