Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1-3

Skapad 2016-06-02 14:14 i 0 Sylteskolan 1-6 Trollhättan
Grundskola 1 – 3 Svenska

Läsa

åk 1
åk 2
åk 3
Jag kan höra rim.
Jag kan rimma.
Jag kan klappa stavelser.
Jag känner igen vanliga ordbilder t ex jag, du, och, hej.
Jag vet hur alla bokstäver låter.
Jag kan rabbla alfabetet.
Jag kan läsa ihop bokstäver till enkla ord.
Jag använder någon strategi för att läsa och förstå en text.
Jag använder olika strategier för att läsa och förstå olika texter.
Jag förstår det jag läser.
Jag kan förstå vad jag läser och kan berätta vad det handlar om. Jag kan dessutom rätta mig själv när jag läser.
Jag kan läsa en mening.
Jag kan läsa olika och enkla typer av texter (fakta, berättelse mm). Jag kan läsa en enkel instruktion och följa den.
Jag kan läsa olika typer av texter (fakta, berättelser mm). Jag kan även förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag kan läsa en kortare text med bildstöd (Stjärnsvenska nivå 3).
Jag kan läsa en hel bok med enkel text (Stjärnsvenska nivå 4-5).
Jag kan läsa högt med flyt.

Skriva

åk 1
åk 2
åk 3
Jag kan skriva mitt namn.
Jag kan skriva av bokstäver och ord.
Jag har en handstil som andra kan läsa.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa det.
Jag kan skriva en egen text till en bild.
Jag kan skriva en egen faktatext med hjälp av stödord.
Jag kan skriva korta ord.
Jag kan stava många ord och ta reda på hur de stavas.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva en mening.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg något.
Jag kan skriva korta texter (3-4 meningar).
Jag kan skriva en berättelse med början, mitten och slut.
Jag kan skriva enkla texter med digitala verktyg.

Tala och lyssna

åk 1
åk 2
åk 3
Jag kan berätta i grupp.
Jag kan muntligt redovisa ett arbete.
Jag kan lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Jag kan återberätta en händelse eller saga.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag kan ge och ta instruktioner i flera led.
Jag kan beskriva olika saker så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge enkla omdömen om mina och andras texter.
Jag kan tala om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Informationssökning och källkritik

åk 1
åk 2
åk 3
Jag kan söka information från olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: