Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk5

Skapad 2016-06-02 17:24 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Engelska

Detta är en generell matris över de kunskaper du har visat i engelska under årskurs 5.

Rubrik 1

Osäker
Ganska säker
Säker
Mycket säker
Muntlig produktion
Tala engelska
Du är osäker på att berätta om vardagliga saker på engelska. Du behöver öva på att bilda meningar med ord du kan. Utöka ditt ordförråd.
Du är ganska säker på att berätta om vardagliga saker på engelska. Öva på att berätta saker med längre meningar och använd bindeord och tidsord (bra att ha ord som: och, men, sedan). Berätta mer, gärna att du har stödord men att du utvecklar det du berättar om så att det blir mer innehåll. Öva på uttal genom att lyssna på talad engelska. Öva in frågeord och korta fraser för att kunna svara på frågor, tex toppen, sådär, självklart
Du är säker på att berätta om vardagliga saker på engelska. Träna på olika följdfrågor. Träna på att svara på olika sätt och utveckla dina svar. Träna på att använda fraser och uttryck för att uttrycka dig mer självständigt. Variera det du säger genom att t ex använda synonymer. Variera dina formuleringar beroende på situationen. Träna på att använda strategier, som att omformulera dig, när du inte kommer på ett ord och att ställa frågor om du inte förstår.
Du är mycket säker på att berätta om vardagliga saker på engelska. Fortsätt utmana dig själv och ta hjälp av det som står för de tidigare nivåerna.
Skriftlig produktion
Skriva texter på engelska
Du är osäker på att skriva texter på engelska. Du behöver öva på att bilda meningar med ord du kan. Utöka ditt ordförråd.
Du är ganska säker på att skriva texter på engelska i presens och preteritum. Öva på att skriva längre meningar och använd bindeord och tidsord (bra att ha ord som: och, men, sedan).
Du är säker på att skriva texter på engelska i presens och preteritum. Öva på att skriva mer varierande texter med fler olika ord och mer innehåll. Använd fler bindeord och tidsord (bra-att-ha-ord). Använd dig av nya fraser och uttryck från texter du har läst.
Du är mycket säker på att skriva texter på engelska i presens och i preteritum. Utmana dig själv så att du hela tiden utvecklas. Ta hjälp av vad som står för de tidigare nivåerna.
Hörförståelse
Förstå det du hör på engelska
Du är osäker på att förstå talad engelska. Du behöver utöka ditt ordförråd så att du förstår mer av vad du hör på engelska. Testa olika sätt att lära dig ord, tex använd glosor.eu, göra korsord, göra memoryspel med ord och bild, skriva meningar med orden i. Lyssna på textboken och låtar på engelska på internet.
Du är ganska säker på att förstå talad engelska. Utöka ditt ordförråd mer. Träna på att lyssna tex på film, musik, lyssna på texterna till boken. Träna på att fokusera på de ord och fraser du förstår.
Du är säker på att förstå talad engelska. Besvara frågorna utförligt. Utöka ditt ordförråd ännu mer. Öva på på att dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar, t ex Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om innebandy. Du kan också jämföra med svenskan eller något annat språk du kan.
Du är mycket säker på att förstå talad engelska. Utmana dig själv med att läsa och lyssna på nya texter så att du hela tiden utvecklas. Ta hjälp av vad som står för de tidigare nivåerna.
Läsförståelse
Förstå det du läser på engelska
Du är osäker på att förstå det du läser på engelska. Du behöver utöka ditt ordförråd så att du förstår mer av vad du läser på engelska. Testa olika sätt att lära dig ord, tex använd glosor.eu, göra korsord, göra memoryspel med ord och bild, skriva meningar med orden i. Läs texter från textboken och gärna andra texter, t.ex. låttexter och korta berättelser.
Du är ganska säker på att förstå det du läser på engelska. Utöka ditt ordförråd mer. Träna på att läsa texterna ur textboken och korta berättelser. Träna på att fokusera på de ord och fraser du förstår.
Du är säker på att förstå det du läser på engelska. Besvara frågorna utförligt. Utöka ditt ordförråd ännu mer. Öva på på att dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar, t ex Det här ordet borde betyda klubba eftersom texten handlar om innebandy. Du kan också jämföra med svenskan eller något annat språk du kan.
Du är mycket säker på att förstå det du läser på engelska. Utmana dig själv med att läsa och lyssna på nya texter så att du hela tiden utvecklas. Ta hjälp av vad som står för de tidigare nivåerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: