Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i moderna språk Åk 6 på Gillbo skola, Sollentuna

Skapad 2016-06-03 11:22 i Gillboskolan Sollentuna
Denna matris gäller för årskurserna 6. Innehållet varieras och utvecklas beroende på årskurs, men kunskapskraven är detsamma.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Följande förmågor ligger till grund för kunskapskraven i moderna språk.

Genom undervisning i moderna språk ska eleverna sammafattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
•förstå och tolka innehållet i talat och olika slags texter, •formulera sig och kommunicera i tal och skrift, •använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, •anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Rubrik 1

Når ej målen
Når målen
LYSSNA
Förstå och tolka innehållet i talat språk samt använda språkliga strategier för att förstå.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs/detta kunskapsområde.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
LÄSA
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt använda språkliga strategier för att förstå.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs/detta kunskapsområde.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
SAMTALA
Kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs/detta kunskapsområde.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
SKRIVA
Formulera sig och kommunicera i skrift, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs/detta kunskapsområde.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: