Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara kristen

Skapad 2016-06-03 22:17 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Grundskola 7 Religionskunskap

Över två miljarder människor är kristna i världen och i Sverige är den dominerande religionen kristedom. På olika sätt är vårt samhälle påverkat. I detta arbete kommer du att få lära dig om grunderna inom kristendomen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Du visar dina kunskaper om kristendomens central tankar, bibeln samt om konkreta religiösa uttryck och handlingar. De centrala tankarna gäller bland annat skapelsen, gudstro, syn på Jesus, syn på döden.
Du behöver träna mer på kristendomens grunder. Det kan gälla de centrala tankarna, eller hur man märker kristendomen i religiösa uttryck eller handlingar.
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen som du visar genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om kristendomen som du visar genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra som du visar genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Ny aspekt
Hur du resonerar om likheter och skillnader mellan den protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan.
Du har resonerat om likheter eller skillnader, men inte både och.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan den protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkan.
Ny aspekt
Begrepp Du använder begrepp som exempelvis skapelse, trosbekännelse, monoteism, rit, treenighet
Du använder dig sällan av begrepp inom kristendomen eller visar osäkerhet när det gäller betydelsen.
Du använder dig av begrepp inom kristendomen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp inom kristendomen på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp inom kristendomen på ett väl fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: