Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - beskrivande och förklarande text

Skapad 2016-06-14 13:05 i Nolbyskolan Alingsås
Matris - skriva beskrivande text (Staden)
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en i huvudsak fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en relativt väl fungerande text
- eleven följer instruktionen: - eleven skriver en väl fungerande text
Innehåll
Begripligt innehåll: - innehåller en beskrivning av var staden ligger, typiska kännetecken och invånarantal. - innehåller en begriplig historisk bakrund till hur staden vuxit fram.
Relativt tydligt innehåll: - innehåller en relativt tydlig beskrivning av var staden ligger, typiska kännetecken och invånarantal. - innehåller en relativt tydlig historisk förklaring till hur staden vuxit fram.
Tydligt innehåll: - innehåller en tydlig beskrivning av var staden ligger, typiska kännetecken och invånarantal. - innehåller en tydlig historisk förklaring till hur staden vuxit fram.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: - uppbyggnaden går att följa
Relativt väl fungerande struktur: - uppbyggnaden är tydlig - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: - uppbyggnaden lyfter texten - textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex. och, men finns - i huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
Viss språklig variation: •ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet: •meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: •ordvalet är relativt varierat Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet: • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet: • tempusbruket används på ett riktigt sätt • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet: - stor/liten bokstav används med viss säkerhet - stavfel förekommer, men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet: - relativt få fel i användningen av skiljetecken - relativt få stavfel, som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet: - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: