Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism:2

Skapad 2016-06-15 13:51 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Religionerna hinduism och buddhism
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Vi kommer att arbeta med världsreligionerna hinduism och buddhism, lära oss om deras ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum, Vi kommer att göra jämförelser med de tre syskonreligionerna som vi arbetat med tidigare. Vi kommer att fundera över några livsfrågor, som kärleken, livet efter döden, gott och ont och hur de skildras i religionerna. Vi kommer också att prata om hur religioner kan påverka människors livsstil och hur de är.

Världsreligionerna
Eleven kan ge exempel på heliga platser (Ganges, stupor) rum (tempel, altare i hemmet) ritualer (bröllop, begravning) högtider (holi, diwali, vesak)
Eleven kan berätta enkelt om heliga platser (Ganges, stupor) rum (tempel, altare i hemmet) ritualer (bröllop, begravning) högtider (holi, diwali, vesak)
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Samband mellan världsreligionerna
Eleven kan ge exempel på heliga platser i andra religioner (Jerusalem, klagomuren, Mekka) rum (kyrka, synagoga, moské) ritualer (dop, bröllop, begravning) högtider (jul, påsk)
Eleven kan berätta enkelt om heliga platser i andra religioner (Jerusalem, klagomuren, Mekka) rum (kyrka, synagoga, moské) ritualer (dop, bröllop, begravning) högtider (jul, påsk)
Jag kan ge exempel på någon likhet eller skillnad mellan hinduismen/buddhismens heliga platser, rum, ritualer eller högtider och någon annan religion.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven kan ge exempel på viktiga tankar inom hinduismen och buddhismen t ex återfödelse, kastsystemet, den åttafaldiga vägen.
Eleven kan enkelt förklara vad t ex återfödelse, kastsystemet, den åttafaldiga vägen är.
Eleven kan ge enkla exempel på hur en hindus/buddhists liv kan påverkas av tanken på återfödelse, kastsystemet, den åttafaldiga vägen.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan ge exempel på någon livsfråga som döden, varför lever vi, skillnad mellan gott och ont.
Eleven kan ge exempel på hur livsfrågor skildras i hinduismen/buddhismen
Eleven kan ge exempel på varför människor tycker att det är bra att det finns svar i religioner på hur livsfrågor ska tolkas.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Information & källor
Eleven kan återberätta kort fakta från en källa.
Eleven kan söka fakta ur en källa, återberätta och berätta varför källan är användbar.
Eleven kan söka information ur flera källor och återberätta med egna ord. Eleven kan berätta varför källan är användbar
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: