Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 7-9 Grundsärskolan

Skapad 2016-06-16 11:26 i Fyrklöverskolan Hedemora
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 9 Samhällsorienterande ämnen

SKVLGR11-GS

Att leva tillsammans

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt och föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt och föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och **bidrar** till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **enkla** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för **välutvecklade** resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan också **medverka** i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett **delvis fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder
Eleven kan också på ett **väl fungerande** sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder

Att leva i Sverige

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor
Eleven kan föra **enkla** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och **bidrar** till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **enkla** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för **välutvecklade** resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid
Eleven kan **medverka** i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.

Att leva i världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven **välutvecklade** resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom **bidrar** eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven **delvis underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven **väl underbyggda** resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner **bidrar** eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven **bidra** till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **enkla** och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge **välutvecklade** och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Att undersöka verkligheten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven **medverkar** också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett **delvis fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett **väl fungerande** sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och gör **något** eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet relevans.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **välutvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: