Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell bedömningsmatris i biologi

Skapad 2016-06-17 18:43 i Prästslättsskolan Karlshamn
Beskrivningar av vad som ska bedömas för att identifiera elevernas styrkor och utvecklingsbehov och visa progressionen.
Grundskola 5 – 6 Biologi

Matris för att bedöma elevers förmågor i biologi.

Nivå 1
Nivå 2
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 6
nivå 3
nivå 4
Medverka i samtal och diskussioner.
Du deltar sällan i samtal och diskussioner.
Du kan samtala om och diskutera frågor i biologi. Du framför och bemöter åsikter som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor i biologi. Du framför och bemöter åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor i biologi. Du framför och bemöter åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och värdera information.
Du kan med hjälp och stöd söka och värdera enkel information.
Du kan på egen hand söka naturvetenskaplig information från olika källor som har viss anpassning till sammanhanget.
Du kan på egen hand söka naturvetenskaplig information från olika källor som har relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan på egen hand söka naturvetenskaplig information från olika källor som har god anpassning till sammanhanget.
Utföra enkla undersökningar.
Du deltar i undersökningar och kan till viss del följa en planering.
Du deltar i undersökningar och kan följa en planering. Du kan dessutom bidra till att formulera och planera enkla undersökningar.
Du deltar i undersökningar och kan följa en planering. Du kan dessutom på egen hand formulera och planera enkla undersökningar som efter viss bearbetning går att följa systematiskt.
Du deltar i undersökningar och kan följa en planering. Du kan dessutom på egen hand formulera och planera undersökningar som går att följa systematiskt.
Dokumentera, utvärdera och redovisa gjorda undersökningar
Du kan med hjälp och stöd presentera och utvärdera en utförd undersökning.
Du gör enkla presentationer av utförda undersökningar. Du kan bidra till att ge förlag på hur undersökningen kan förbättras.
Du gör utvecklade presentationer av utförda undersökningar. Du ger förlag på hur undersökningen kan förbättras.
Du gör väl utvecklade presentationer av utförda undersökningar. Du ger förlsag på hur undersökningen kan förbättras.
Jämföra resultat och resonera om likheter och skillnader.
Du kan med hjälp och stöd ge exempel på likheter och skillnader.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Kunna beskriva och förklara biologiska sammanhang och redogör för olika begrepp.
  • Bi  A 6
  • Bi  A 6
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om biologiska samband och begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: