Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Matematik

Skapad 2016-08-11 09:43 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik

Förmågor

Insats
E
C
A
Formulera och lösa matematiska problem
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använde de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning.
Använda och analysera matematiska begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer.
Du använder matematiska begrepp när du löser uppgifter i delvis nya situationer.
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser uppgifter i nya situationer.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbar resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva hur du löst uppgiften och svara på varför du valt det tillvägagångssättet.
Du kan förklara hur du löst uppgiften och motivera varför du valt det tillvägagångssättet
Du förklarar hur du löst uppgiften och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på uppgiften.
Redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbar matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: