Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smygeskolan: Svenska, matris åk 4-6

Skapad 2016-08-11 13:57 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska

Smygeskolans bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att den bedömda kunskapsnivån kan förändras under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Läsning
Lässtrategier
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa sakprosatexter (t ex recept, instruktioner och tidningsartiklar) för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Resonemang och beskrivning
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skrivning
Innehåll, struktur och variation
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Du skriver texter med viss språklig variation.
Du skriver texter med förhållandevis god språklig variation.
Du skriver texter med god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar och handling
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Källkritik
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du för enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Omdömen och bearbetning
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtal
Frågor och åsikter
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Språkkunskap
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: