Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk marknadsföring 2

Skapad 2016-08-15 09:35 i Sturegymnasiet Halmstad
Kunskapsmatris för praktisk marknadsföring 2
Gymnasieskola 2 Handel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organisera
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat.
Varuexponering
Eleven utformar i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven utformar efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav
Eleven utformar efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav
Material/utrustning
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Lagar/risker
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer.
Miljö/ergonomi
Eleven arbetar miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven arbetar miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven tar egna initiativ och arbetar miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven delvis i samråd med handledare.
Processen
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt ochmed korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: