Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk marknadsföring 1

Skapad 2016-08-15 14:26 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Handel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organisering/lekt.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat.
Varuexponering
Eleven utformar i samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet.
Eleven utformar efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav.
Eleven utformar efter samråd med handledare enkla säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav.
Arbetsmetoder mm
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Dessutom utformar I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Lagar
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser på en grundläggande nivå.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt söker själv fakta inom lagar och andra bestämmelser.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt söker själv fakta inom lagar och andra bestämmelser. Dessutom reflekterar/resonerar eleven kring detta.
Ekonomi/risktagande
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda.
Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är självständigt och riktigt utförda.
Under arbetets gång utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser självständigt (med viss mån av samråd från handledaren) problem som uppkommer. Beräkningarna är självständigt och riktigt utförda.
Miljö
Eleven arbetar miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven arbetar miljöanpassat, ergonomiskt samt på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven arbetar miljöanpassat, ergonomiskt samt på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i viss mån i samråd med handledare, men mestadels självständigt.
Självinsikt
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gruppsamverkan
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk. Finner även lösningar vid eventuella konflikter och tar initiativ i gruppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: