Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Geografi år 7-9

Skapad 2016-08-15 21:54 i Tunabergsskolan Uppsala
Kunskapskrav Geografi år 7-9
Grundskola 7 – 9 Geografi

Kunskapskrav Geografi år 7-9

Kunskapskrav Geografi 7-9

  • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
C
A
Förmåga:
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Förmåga:
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. *analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till- och konsekvenser av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till- och konsekvenser av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till- och konsekvenser av befolknings-fördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Förmåga:
*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. *värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid, samt orsaker till- och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid, samt orsaker till- och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid, samt orsaker till- och konsekvenser av detta.
Förmåga:
*utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. *värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa, samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa, samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa, samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Förmåga:
*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Förmåga:
*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga:
*göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på- och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på- och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på- och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Förmåga:
*värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. *utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
Detta kunskapskrav har bedömts innevarande termin.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: