Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2016-08-17 14:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
  1. Jag kan förklara biologins olika begrepp.
  2. Jag kan ge exempel på och beskriva jordens olika naturtyper.
  3. Jag kan ge exempel på och visa på samband och mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  4. Jag kan beskriva och ge exempel, visa på samband, se mönster på människors beroende av och påverkan på naturen.
    och då göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
1
Behöver träna mera
Är osäker
Är ganska säker
Är säker
Är mycket säker
Ny aspekt
2
Jag har ännu inte tillräcklig kunskap för att kunna beskriva och ge exempel på jordens olika naturtyper.
Jag kan ge få exempel och till viss del beskriva jordens olika naturtyper.
Jag har grundläggande kunskaper om jordens olika naturtyper.
Jag har goda kunskaper om jordens olika naturtyper och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om jordens olika naturtyper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Ny aspekt
3
Jag har ännu inte tillräckliga kunskaper om hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer.
Jag kan ge få exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer.
Jag kan ge flera olika exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer.
Jag kan ge flera olika exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer och visa på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Jag kan ge flera olika exempel på hur växter och djur är anpassade till olika livsmiljöer och visa på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Ny aspekt
4
Jag kan ännu inte beskriva och ge exempel, på människors beroende av och påverkan på naturen.
Jag kan ge få exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.
Jag kan beskriva och ge exempel, på människors beroende av och påverkan på naturen.
Jag kan beskriva och ge exempel och visa på samband, på människors beroende av och påverkan på naturen.
Jag kan beskriva och ge exempel och se mönster på människors beroende av och påverkan på naturen och då göra kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: