Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-08-22 13:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Kommunicera i skrift
Skriver texter med en röd tråd. Berättelsen har en tydlig början, mitt och slut.
Skriver en text som innehåller vissa intresseväckande passager.
Skriver mycket varierande och använder olika sätt att göra texten intressant, t.ex. oväntade händelser, hinder på vägen mot lösning, varierat språk och förstärkning med hjälp av adjektiv och adverb.
Skrivtekniskt kunnande
Använder till viss del stavningsregler och skiljetecken.
Använder regler för styckeindelning, stavningsregler och skiljetecken och följer dem för det mesta.
Behärskar styckeindelning, stavningsregler och skiljetecken.
Förmåga att läsa tyst och högt
Läser enkla texter med visst flyt.
Läser med flyt.
Läser med flyt och inlevelse.
Läsförståelse
Återberättar en text i kronologisk ordning.
Förstår budskapet i enkla texter.
Förstår budskapet i olika slags texter och drar egna slutsatser.
Illustrationer
Gör enkla illustrationer som passar till berättelsen.
Gör tydliga illustrationer som försärker och levandegör berättelsen.
Respons
Bearbetar på ett enkelt sätt texter utifrån respons.
Bearbetar texter självständigt med hjälp av respons så att innehållet blir tydligare.
Bearbetar texter självständigt med hjälp av respons så att innehållet blir tydligt och uttrycksfullt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: