Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande matris för moderna språk

Skapad 2016-08-22 14:09 i Frösåkersskolan Östhammar
Fungerar för åk 7-9
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Uppfyller ej målet
uppfyller målet
uppfyller målet väl
uppfyller målet mycket väl
Lyssna
Kommunicera Receptiv förmåga
Du kan ännu inte redogöra för tillräckligt mycket innehåll i tydligt tal.
Redogör för det övergripande innehållet i tydligt tal.
Redogör för det mesta av innehållet i tydligt tal, samt en del detaljer.
Redogör för innehållet i tydligt tal, både detaljer och helhet.
Tala
Kommunicera Produktiv/interaktiv förmåga
Du kan ännu inte berätta muntligt om något eller delta i enkla samtal så att en tyskspråkig person skulle förstå.
Berättar muntligt om något och deltar något i enkla samtal.
Berättar muntligt om kända ämnen och deltar i samtal. Har ett tydligt uttal.
Berättar med flyt om kända ämnen med tydligt uttal. Deltar i samtal samt bidrar aktivt till att kommunikationen ska fungera.
Läsa
Receptiv förmåga
Du förstår ännu inte tillräckligt mycket av texter som du läser.
Förstår helheten i texter som du läser.
Förstår det övergripande och vissa detaljer i det du läser. Kan kommentera det du läser.
Förstår och kommenterar både helhet och detaljer.
Skriva
Kommunicera Produktiv färdighet
Du skriver ännu inte tillräckligt många enkla meningar på ett sätt så att en tyskspråkig person skulle förstå.
Skriver enkla meningar för att berätta och beskriva något.
Skriver begripligt och tydligt för att berätta och beskriva.
Skriver tydligt och med sammanhang; detta gör du med ledighet och språklig säkerhet.
Realia
Interkulturell förståelse
Du har ännu inte visat att du känner till/har lärt dig något om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta i enkel form och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta på ett enkelt sätt och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Känner till lite om kultur och levnadsförhållanden i de länder där språket talas. Du kan kommentera detta och jämföra med egen kultur och erfarenheter.
Bearbeta
Förbättra sitt eget arbete
Du har ännu inte visat att du kan bearbeta dina framställningar.
Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av dina framställningar.
Du kan göra enstaka, enkla förbättringar av dina framställningar.
Du kan göra enkla förbättringar av dina framställningar.
Använda material
Leta och använda fakta i egen produktion
Du kan ännu inte läsa texter och använda dig av innehållet i din egen produktion.
Du kan läsa texter och använda innehållet i din egen produktion på ett enkelt sätt.
Du kan läsa texter och använda innehållet i din egen produktion på ett relevant sätt.
Du kan läsa texter och använda innehållet i din egen produktion på ett relevant och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: