Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 1-3

Skapad 2016-08-25 14:10 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Kunskapskrav i NO för år 1-3
Grundskola 1 – 3 Biologi Kemi NO (år 1-3) Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologi
På väg mot
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan resonera kring och formulera egna sambandskedjor i naturen.
Biologi
På väg mot
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Eleven kan utifrån sina kunskaper resonera och dra slutsatser om förändringar i naturen.
Biologi
På väg mot
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Eleven kan dela in djur och växter i olika grupper/arter.
Biologi
På väg mot
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Eleven kan formulera egna näringskedjor samt ha förståelse för näringsväv.
Biologi
På väg mot
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven kan resonera kring likheter och skillnader mellan olika livscykler.
Biologi
På väg mot
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Eleven kan resonera om olika samband i människokroppen, t.ex. hur hjärna - nerver - muskler samverkar.
Biologi
På väg mot
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven kan resonera kring och se konsekvenser av dessa faktorer.
Fysik
På väg mot
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
På väg mot
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Eleven kan koppla ljus och ljud till syn och hörsel.
Fysik
På väg mot
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan redogöra för vattnets aggregationsformer och övergångar däremellan.
Fysik
På väg mot
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
På väg mot
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan förklara hur dygn, månader och år har samband med himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra.
Kemi
På väg mot
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Eleven kan resonera kring varför föremål är tillverkade av ett visst material.
Kemi
På väg mot
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Eleven kan se likheter och skillnader mellan de sorterade föremålen.
Kemi
På väg mot
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Eleven kan resonera kring när olika metoder är lämpliga.
Undersökning
På väg mot
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Eleven kan självständigt utföra undersökningar och fältstudier.
Dokumention
På väg mot
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Eleven kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Jämförelse
På väg mot
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven kan utifrån resultaten föra resonemang kring likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: