Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Rom - paper

Skapad 2016-08-28 18:43 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Samhällskunskap Historia

Konkretisering av kunskapskrav till Antikens Grekland & Rom - paper

Du når inte kunskapskraven
På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Paper
Du följer strukturen för hur man skriver ett paper.
Du följer strukturen för hur man skriver ett paper.
Du följer strukturen för hur man skriver ett paper.
Analysförmåga
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup.
Begreppsförståelse
I din beskrivning använder du historiska och samhällsvetenskapliga begrepp och visar på en viss förståelse av begreppen.
I din beskrivning använder du historiska och samhällsvetenskapliga begrepp och visar på en god förståelse av begreppen.
I din beskrivning använder du historiska och samhällsvetenskapliga begrepp och visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Analysförmåga
I dina jämförelser resonerar du med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver och förklarar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina jämförelser resonerar du med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver och förklarar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
I dina jämförelser resonerar du med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver och förklarar likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Kommunikativ förmåga
Du framför enkla resonemang där dina ämneskunskaper motiveras med till viss del underbyggd fakta, d v s du uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du framför utvecklade resonemang där dina ämneskunskaper motiveras med underbyggd fakta, d v s du förklarar utförligt och / eller ger exempel.
Du framför välutvecklade resonemang där dina ämneskunskaper motiveras tydligt med väl underbyggd fakta, d v s du förklarar utförligt, ger exempel och / eller ger en parallell / kontrast till något annat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: