Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland & Rom - Prov

Skapad 2016-08-28 19:06 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Kunskapsprov Antikens Grekland & Rom
Grundskola 7 Samhällskunskap Historia

Din visade kunskap kring Antikens Grekland & Rom - dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår tid. Här visar du dina kunskaper att beskriva, jämföra samt resonera sakligt utifrån:
•Hur demokratin fungerade i både antika Aten och antika Rom (vem/vilka?, när?, var? och hur?) •Jämföra demokratin i antika Aten och antika Rom med nutida demokratier, som till exempel Sverige (likheter och skillnader, fördelar och nackdelar).

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Mycket godtagbara kunskaper
Ämneskunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi).
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi).
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder (Hi).
Analysförmåga - kunna redogöra för, jämföra för- och nackdelar
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh).
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande (Sh).
Analysförmåga - beskriva samband
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder (Hi).
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder (Hi).
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder (Hi).
Begreppsförmåga - förmågan att förstå och använda begrepp
Eleven kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt (Hi och Sh).
Eleven kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt (Hi och Sh).
Eleven kan använda historiska och samhällsvetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt (Hi och Sh).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: