Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1-3

Skapad 2016-08-29 16:04 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Kommunikationens innehåll

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Intressen, personer och platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa - reception

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Enkla instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

• Enkla presentationer.
• Enkla beskrivningar och meddelanden.
• Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
Eleven kan följa en enkel muntlig instruktion.
Eleven kan förstå enkla samtal och dialoger.
Eleven kan förstå det mest väsentliga i tydligt talad engelska.
Tala/Samtala
Eleven kan med hjälp av stödord och fraser göra en enkel presentation.
Eleven kan uttrycka sig med enkla fraser och meningar.
Eleven kan förstå och delta i enkla samtal och dialoger.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga i enkla beskrivningar.
Eleven kan förstå enkla samtal och dialoger.
Eleven kan tolka budskap på skyltar och göra enkla jämförelser.
Eleven kan följa en enkel skriftlig instruktion.
Skriva
Eleven kan med hjälp av stödord och fraser göra en enkel presentation.
Eleven kan uttrycka sig med enkla fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: