Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text med gestaltande beskrivning

Skapad 2016-08-30 16:07 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
E
C
A
Koppling till uppgiften
Helhetsbedömning och koppling till uppgiften att skriva en fortsättning på en berättande text.
Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Begripligt innehåll Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. *räknar upp händelser utan att förmedla upplevelser
Relativt tydligt innehåll Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. *återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Tydligt innehåll Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. *texten förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur med konflikter, upplösning och ett slut *uppbyggnaden går att följa. 'berättelsen har ansatser till att behålla berättarperspektivet i tredje-person.
Relativt väl fungerande struktur med konflikter, upplösning och ett slut *uppbyggnaden är tydlig * berättelsen är till övervägande del skriven i tredje-person.
Väl fungerande struktur med konflikter, upplösning och ett slut *Uppbyggnaden lyfter texten *berättelsen är skriven i tredje-person.
Struktur
Ansatser till styckeindelning finns
Till övervägande del korrekt styckeindelning
Tydlig och korrekt styckeindelning
Struktur
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord (t.ex, och, men, därefter, sedan) finns.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord som höjer kvalitén finns.
Språk
Viss språklig variation * till viss del varierat språkval
Förhållandevis god språklig *relativt varierat språkval
God språklig variation *ordvalen är passande och höjer textens kvalité.
Språk
Ansatser till beskrivningar av verb och substantiv finns
Texten innehåller till viss del beskrivningar av verb och substantiv
Texten innehållet genomgående passande beskrivningar av verb och substantiv
Språk
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. *meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. *meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. *meningsbyggnaden är varierad och till största del korrekt
Språk
Tempusbruket stör inte förståelsen
Tempusbruket används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
Tempus används på riktigt sätt i hela berättelsen
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. *stor/liten bokstav används med viss säkerhet
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. *relativt få fel i användningen av skiljetecken
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. *få fel i användningen av skiljetecken
Skrivregler
Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
Relativt få stavfel
Ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: