Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2016-09-03 09:45 i Gärsnäs skola Simrishamn
Matris för 1-3 Idrott och hälsa enligt Lgr11. Innehållet i de olika nivåerna är kopplade till det centrala innehållet.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
.

Du har utvecklat förmågan

.
Idrott och lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan delta i rörelseaktiviteter och i olika lekar.
Kan ta ansvar för sig själv vid lekar och spel samt kan följa regler.
Börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Börjar hantera med- och motgångar. Visar förståelse för regler.
Musik och rörelse
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Visa rörelseglädje och kan utföra rörelse till musik.
Kan härma olika rörelsekombinationer till musik tillsammans med andra.
Kan delta i och utföra danser och rörelseuppgifter till musik.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Har kroppskännedom i olika rörelseaktiviteter.
Vågar prova på nya rörelseaktiviteter.
Kan kontrollera den egna kroppen i rörelse och behärska olika grundmotoriska grundformer.
Simning
 • Idh  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan delta i vattenövningar.
Kan simma med hjälpmedel.
Simmar på grunt vatten utan hjälpmedel.
Hälsa och livsstil
 • Idh  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
har kännedom om hygienens betydelse för hälsan. Klarar av att byta om samt att duscha.
Har kännedom för kostens betydelse för hälsan.
Visar förståelse för att rörelse påverkar hälsan genom att delta och genomföra olika moment i undervisningen.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan delta i uteverksamhet i sin närmiljö.
Kan använda sig av enkla kartskisser t.ex. "skattkartor".
Kan använda sig av skolgårdskartor och bildorientering på skolgården. Har kännedom om lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Känner till delar av allemansrätten.
Ledarskap och delaktighet
 • Idh
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan komma med förslag på enstaka aktiviteter.
Kan komma med förslag på olika aktiviteter.
Kan acceptera majoritetsbeslut av klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: