Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUS

Skapad 2016-09-07 14:35 i Simrislundsskolan Simrishamn
LUS-punkterna enligt Bo Sundblad
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Fas 1 UTFORSKANDE (punkt 1 till 12) Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet kräver den förståelsebaserade avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet tillägnat sig fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare texter med färre bilder. Successivt minskar fokus på avläsningen.

Fas 2 EXPANDERANDE (punkt 13 till 19) Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med allt större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för berättelsen framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den löpande läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att efter fördjupad läsning av en text överblicka.

Fas 1 Utforskande (punkt 1 till 12)

Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet kräver den förståelsebaserade avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet tillägnat sig fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare texter med färre bilder. Successivt minskar fokus på avläsningen.
Punkt 1-4
'1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn.
'2. Känner till läsriktningen.
'3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’.
'4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden.
Punkt 5-8
'5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare.
'6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i texten. Korrigerar sig själv ibland.
'7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. Självkorrigering vanlig.
'8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa.
Punkt 9-12
'9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord.
'10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer funktionell läsning av enkla texter. *(Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9).
'11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill förstå texten.
'12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld, innan de fastnar.

Fas 2 Utvidgning (punkt 13 till 19)

Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med allt större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för berättelsen framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den löpande läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att efter fördjupad läsning av en text överblicka.
Punkt 13-16
'13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland.
'14. Sökläser, dvs hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text.
'15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. Föredrar att läsa tyst.
'16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t.ex. ett recept, och visar förståelse genom handling.
Punkt 17-18c
'17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av textremsan.
'18 a Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där handlingen okomplicerat förs framåt, dvs klassiskt bokslukande.
'18 b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med personteckningar, miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen.
'18 c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera böcker parallellt; läser och finner djupare dimensioner.
Punkt 19
'19. Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik text, vid ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur.
------
-----
------
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: