Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKRIVA

Skapad 2016-09-11 18:36 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Nya språket lyfter: Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Avstämning A - Skriva
Skriva
Eleven prövar att skriva för att lära.
Eleven har skrivriktningen klart för sig.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljud.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
Avstämning B - Skriva
Skriva
Eleven skriver text med enkel handling.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Avstämning C - Skriva
Skriva
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: