Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2016-09-15 14:45 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Kunskapskrav i religion i slutet av åk 6.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Elevens kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen.

Otillräckliga kunskaper
Jag har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Jag visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Jag visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Jag visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Jag kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Jag gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Jag gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Jag gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Jag för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: