Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Role models - Oral presentation

Skapad 2016-09-26 09:23 i Djupedalskolan Härryda
Detta är en matris utifrån kunskapskraven i årskurs 9
Grundskola 7 Engelska

På denna uppgift kan eleverna endast nå omdömet C.

Uppgift
Ej uppnått kraven för E.
Nivå 1
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Nivå 2
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Nivå 3
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tala
Du visar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.
Uppgift: Role models in a tv-show - gruppuppgift.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du visar förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: