Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya språket lyfter C-F

Skapad 2016-09-28 09:05 i Herrestadsskolan Uddevalla
Nya språket lyfter C-F, för skolår 4-6 på Herrestadsskolan
Grundskola 4 – 6 Svenska

C - Jag läser med flyt och förstår och tolkar innehåll och budskap i det lästa.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
C - Läsa
C:1 - Jag läser för att uppleva och lära.
C:2 - Jag läser ofta och regelbundet.
C:3 - Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
C:4 - Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
C - Skriva
C:1 - Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så det blir bättre.
C:2 - Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
C:3 - Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa mina texter.
C:4 - Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texterna för att göra dem bättre.

D - Eleven läser obehindrat med förståelse.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
D - Läsa
D:1 - Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
D:2 - Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
D:3 - Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
--
D - Skriva
D:1 - Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel för skrivande.
D:2 - Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
D:3 - Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
--

E - Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E - Läsa
E:1 - Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och textens innehåll för att berika sitt samtal om texter.
E:2 - Eleven använder kunskap om textens uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
E:3 - Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
--
E - Skriva
E:1 - Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
E:2 - Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
E:3 - Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.
--

F - Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av lässtrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
F - Läsa
F:1 - Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
F:2 - Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
F:3 - Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av lässtrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
--
F - Skriva
F:1 - Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
F:2 - Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
F:3 - Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.
--

Samtala, tala och lyssna

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
--
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Samtala och redogöra
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
--
--
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: