Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild kunskapskrav åk 3

Skapad 2016-09-28 11:08 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Bild

I denna matris utgår vi från det centrala innehållet i kursplanen för Bild i årskurs 1-3 i Lgr 11.

Den övergripande progressionen i innehållet ligger i att eleverna i de lägre årskurserna möter enklare former och redskap för bildframställning. I de lägre årskurserna lyfter kursplanen också fram enklare bilder som ligger nära elevernas livsvärld.

Bildframställning

------------------------->
------------------------->
Berättande bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan fritt skapa egna påhittade bilder och former ur min fantasi.
Jag kan skapa bilder med en koppling till sagor, självupplevda händelser och skrivna meningar/ texter.
Metod och teknik - Teckning, modellering och konstruktion
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Digital framställning - Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram/appar
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag har med stöd tagit fotografier med en Ipad. Jag kan med stöd föra över bilder med hjälp av datorprogram.
Jag kan på egen hand ta fotografier med Ipad. Jag kan föra över bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning

------------------------->
------------------------->
Bildelement - Arbeta med olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt och för och bakgrund
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan skapa med olika slags former. Jag känner till de tre grundfärgerna röd, blå och gul.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Verktyg och material
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.

Bildanalys

------------------------->
------------------------->
Informativa bilder (t.ex. läroboksbilder) och historiska och samtida bilder (t.ex. dokumentära bilder från hemorten och konstbilder)
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag kan uttrycka en känsla eller tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: