Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare åk 7

Skapad 2016-09-28 13:01 i Mörsils skola F-9 Åre
Bedömning gällande insändare.
Grundskola 7 Svenska

Det blir en genomgång av skrivregler. Ni får olika tips som är bra att använda sig av när man skriver och vi tittar på hur en insändare är uppbyggd. När vi har gjort det är det dags för er att skriva en egen insändare som kommer att ligga till grund för bedömningen av arbetsområdet.

Rubrik 1

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en insändare till en tidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en insändare till en tidning.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en insändare till en tidning.
Innehåll
Det finns en tes. Texten innehåller i huvudsak relevanta argument; de flesta argument utvecklas något. De egna åsikterna framgår och är delvis underbyggda.
Det finns en tes. Texten innehåller relevanta argument/egna synvinklar som utvecklas. De egna åsikterna framgår och är underbyggda. Ansatser till kritiskt resonemang finns.
Det finns en tes. Texten innehåller nyanserade och träffande argument/synvinklar. De egna åsikterna är väl underbyggda. Ett kritiskt resonemang.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och / eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.
Språk och stil
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar debattinlägget, tex genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar debattinlägget väl, tex genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: