Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik F-3 - Borrby skola, Simrishamns kommun

Skapad 2016-10-02 14:57 i Borrby skola Simrishamn
Matris för F-3 Musik enligt Lgr11. Innehållet i de olika nivåerna är kopplade till det centrala innehållet.
Grundskola F – 3 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Musik F-3

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Du har utvecklat förmågan

Musicerande och musikskapande
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Musikens verktyg
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Musiksymboler, bilder och tecken.
Musikens sammanhang och funktioner
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.
Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: