Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå planet - att skriva insändare på engelska - Write a letter to the Editor of a daily newspaper

Skapad 2016-10-03 12:20 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Write a letter to the Editor of a daily newspaper
Grundskola 7 – 9 Engelska

En formativ bedömningsmatris i att skriva en insändare på engelska.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Din insändare har en rubrik.
Din insändare har en rubrik som passar till texten.
Din insändare har en träffande rubrik som passar till texten.
Inledning
I din inledning beskriver du problemet och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt och varför du tycker det är ett problem.
I din inledning beskriver du problemet utförligt och med engagemang och varför du tycker att det är ett problem.
Budskap och tes
Du har gjort ett försök att formulera en tes.
Du har en fungerande tes.
Du har en väl fungerande tes.
Argument
Du har minst ett argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på lösning.
Du har minst två argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar.
Du har minst tre argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör. Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder känslomässiga ord för att förstärka dina argument.
Mottagare
Insändaren visar strävan efter anpassning till läsaren. I delar av texten framgår det att du vänder dig till en tänkt läsare.
Insändaren är anpassad till läsaren. Du vänder dig tydligt till en tänkt läsare som du försöker övertyga.
Insändaren är väl anpassad till läsaren. Du argumenterar på ett sådant sätt att du skulle kunna övertyga en tänkt målgrupp.
Avslutning
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt. Du har med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Du avslutar insändaren med att upprepa din åsikt med ditt viktigaste argument. Du har med krav på förändring. Du skriver under din insändare med namn eller passande signatur.
Språk
Ditt ordval är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ditt ordval är varierat och passar insändarens innehåll. t.ex. med sakligt språk och ord som hör till ditt valda ämnesområde. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: