Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris So-ämnen åk 1 - 3

Skapad 2016-10-06 14:03 i Blötbergets skola Ludvika
Matris utifrån förmågorna i SO
Grundskola 1 – 6

Förmågor inom SO

Godtagbar nivå 1 (åk 1 - 3)
Godtagbar nivå 2 (1 - 3)
Mer än Godtagbara nivå 3 (åk 1 - 3)
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på egen hand hitta information och sammanställa från olika källor. Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ställning.
Du kan på egen hand reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan på egen hand reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med vägledning av din lärare beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva och förklara samband, se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: