Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2016-10-07 09:01 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6

Rubrik 1

Aspekt 1
1. Jag kan använda mig av och förklara geografiska ord och begrepp.
Kan inte
Behöver träna mer
Är ganska säker
Är säker
Är mycket säker
Ny aspekt
2. Jag kan sätta ut länder, vatten, berg och en del av Europas stora städer på en karta.
Kan inte
Behöver träna mer
Är ganska säker
Är säker
Är mycket säker
Ny aspekt
3. Jag kan visa att jag kan använda källor och kartor och annan geografisk information för att kunna dra enkla slutsatser.
Kan inte
Behöver träna mer på att välja information som är användbar och kunna använda den på rätt sätt.
Du kan på ett enkelt sätt söka, välja och hantera väsentlig information.
Du kan på ett mer utvecklat sätt söka, välja och resonera kring de källor du valt.
Du kan på ett väl utvecklat sätt söka, välja och hantera information och på ett väl utvecklat sätt resonera kring ditt val av källor.
Ny aspekt
4. Jag kan visa att jag kan se samband mellan exempelvis naturresurser, transporter och arbete.
Kan inte
Behöver träna på att se samband
Du kan på ett enkelt sätt se samband mellan exempelvis naturresurser, transport och arbete
Du kan på ett mer utvecklat sätt visa att du kan se samband mellan exempelvis naturresurser, transport och arbete.
Du kan på ett väl utvecklat sätt visa att du kan se samband mellan exempelvis naturresurser, transport och arbete i fler led.
Ny aspekt
5. Jag ska visa att jag kan göra fältstudier genom att använda kartor och andra geografiska verktyg
Kan inte
Behöver träna mer på att använda kartor och andra geografiska verktyg för att göra fältstudier.
Du kan på ett enkelt sätt använda kartor och andra geografiska verktyg för att göra olika fältstudier.
Du kan på ett mer utvecklat sätt visa att du kan använda kartor och geografiska verktyg för göra fältstudier och visar detta genom att resonera och ta ställning.
Du kan på ett väl utvecklat sätt visa att du kan använda kartor och geografiska verktyg för göra fältstudier och visar detta genom att resonera i flera led samt att ta ställning till dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: