Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris argumnenterande tal

Skapad 2016-10-10 22:00 i Tiundaskolan Uppsala
Denna matris visar bedömningen av uppgiften argumenterande tal
Grundskola 8 Svenska

Denna matris visar bedömningen av uppgiften insändare

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- Diskutera och argumentera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bredda dem.
Kommunicera
- Muntliga redogörelser Innehåll, struktur
Eleven kan förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med i **huvudsak fungerande** struktur och innehåll.
Eleven kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl fungerande** struktur och innehåll.
Eleven kan förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl fungerande** struktur och innehåll.
Kommunicera
- Muntliga redogörelser Anpassning mottagare
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med **relativt god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: