Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI ÅK 7 - denvertest

Skapad 2016-10-11 08:31 i Tiundaskolan Uppsala
Bedömningsmatris baserad på kunskapskraven i Lgr 11, för ämnet Geografi år 7-9
Grundskola 7 – 9 Geografi

I denvertestet mäts dessa kunskapskrav

Livsmiljöer

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskapskraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat och vegetation i olika delar av världen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, och vegetation i olika delar av världen
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, och vegetation i olika delar av världen
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Elevenbeskriver enkla geografiska mönster av handel och kommunikation. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Elevenbeskriver förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.Elevenbeskriver komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier,metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier,metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier,metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: