Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för matematik årskurs 4-6.

Skapad 2016-10-11 14:24 i Grundsärskolan Västervång Trelleborg
Matris för årskurs 4-6 i matematik.
Grundskola 4 – 6

Kriterier

Genomfört arbetsområde
Når målen
God måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Förståelse och metod
Kan lösa matematiska vardagsproblem och visar därmed grundläggande förståelse och taluppfattning. Kan välja lösningsmetod för enkla vardagsproblem.
Visar säkerhet vid matematiskt arbete. Kan välja lämplig lösningsmetod.
Visa säkerhet vid lösning av svåra matematiska uppgifter i flera steg. Kan välja lämplig lösningsmetod och förklara varför.
Redovisning
Godkända resultat på tester och diagnoser. Gör redovisningar och förklarar med ett vardagligt språk. Vid skriftligt arbete kan följa en given räknemall.
Goda resultat på tester och diagnoser. Gör redovisningar som är lätta att förstå. Visar noggrannhet.
Mycket goda resultat på tester och diagnoser. Gör redovisningar som är fullständiga och tydliga. Gör korrekta matematiska uträkningar.
Kommunikation
Kan muntligt redogöra för sina egna tankar.
Deltar i mattediskussioner.
Deltar i mattediskussion och använder ett matematiskt språk.
Totalt omdöme kunskapsmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: