Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den biologiska människan, Biologi år6 ht 2016

Skapad 2016-10-11 16:06 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6

Vi kommer arbeta med följande centralt innehåll:
- Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
- Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 • Bi  E 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6   I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  C 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  C 6   Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
 • Bi  C 6   I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  A 6   Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6   I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
E
C
A
Frågor
Du kan prata om och diskutera enkla frågor. Du ställer frågor och och framför och bemöter åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan prata om och diskutera enkla frågor. Du ställer frågor och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan prata om och diskutera enkla frågor. Du ställer frågor och och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussioner framåt och fördjupar och breddar dem.
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
Du har goda kunskaper om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
Du har mycket goda kunskaper om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
Resonemang
Du kan relatera till några samband i människokroppen i enkla och till viss del underbyggda resonemang om puberteten.
Du kan relatera till några samband i människokroppen i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om puberteten.
Du kan relatera till några samband i människokroppen i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om puberteten.

Människans beroende och påverkan på naturen

 • Bi  E 6   Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  C 6   Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  A 6   Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
E
C
A
Visa på samband
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Du gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen. Du gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster mellan människors beroende av och påverkan på naturen. Du gör kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Historiska upptäckter

 • Bi  E 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Bi  C 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Bi  A 6   Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
E
C
A
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: