Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse matris

Skapad 2016-10-12 16:19 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för läsförståelse för nybörjare i spanska/moderna språk. Den här provet mäter max C-nivå. Nivå 3 är C, nivå 2 motsvarar D, nivå 1 motsvarar E.
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt många detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat.
Du återberättar tydligt textens innehåll.
Strategier
Du visa inte att du kan använda någon strategi för att förstå ett innehåll.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: