Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten, Kemi år 5 ht 2016

Skapad 2016-10-17 09:03 i Halmstad
Grundskola 5

Vi ska arbeta med följande centralt innehåll, lgr11:
- Vattnets egenskaper och kretslopp.
- Luftens egenskaper och sammansättningar.
- Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Luft och vatten

Grundnivå
Utmaning 1
Utmaning 2
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om vattnets och luftens egenskaper och kan ge exempel på och beskriva exempelvis vattnets kretslopp med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om vattnets och luftens egenskaper och kan förklara och visa på enkla samband om exempelvis vattnets kretslopp med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om vattnets och luftens egenskaper och kan förklara och visa på enkla samband inom exempelvis vattnets kretslopp med god användning av kemins begrepp.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera det till exempelvis fotosyntes och förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera det till exempelvis fotosyntes och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera det till exempelvis fotosyntes och förbränning.
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människor levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människor levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människor levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: