Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och energi

Skapad 2016-10-17 12:16 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik

Denna matris visar bedömningen kring området kraft, rörelse och energi.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Läxförhör om kraft och rörelse.
Du har grundläggande kunskap om hur företeelser i vardagslivet och samhället kan kopplas ihop med dina kunskaper om kraft och rörelse.
Du har god kunskap om hur företeelser i vardagslivet och samhället kan kopplas ihop med dina kunskaper om kraft och rörelse.

Laboration

Laborationsrapport om friktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slutsats
I din labrapport drar du minst en slutsats kopplad till det du skulle undersöka i laborationen.
I din labrapport drar du minst en slutsats kopplad till det du skulle undersöka i laborationen. Du gör någon koppling till det du lärt dig inom området.
I din labrapport drar du flera slutsatser kopplade till det du skulle undersöka i laborationen. Du gör tydliga kopplingar till det du lärt dig inom området.
Felkällor
Du funderar över någon möjlig felkälla.
Du funderar över någon möjlig felkälla och förklarar hur denna kan ha påverkat resultatet.
Du funderar över flera möjliga felkällor och förklarar hur dessa kan ha påverkat resultatet. Du ger också förslag på någon förbättring av laborationen.
Dokumentationen
Du har skrivit en labrapport som är möjlig fall följa, där du till största delen har följt labmanualen.
Du har skrivit en labrapport som är möjlig fall följa, där du följt labmanualen.
Du har skrivit en tydlig labrapport där du följt labmanualen.

Diskussion och argumentation

Debatt om energikällor
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Genom debatten visar du att du har grundläggande kunskaper om energi.
Genom debatten visar du att du har goda kunskaper om energi.
Genom debatten visar du att du har mycket goda kunskaper om energi.
Framföra argument
Du visar att du kan föra en enkel debattera kring energi och skilja fakta från värderingar.
Du visar att du kan föra en debatt kring energi genom att du har utvecklade argument baserade på fakta och inte på åsikter.
Du visar att du kan föra en debatt kring energi genom att du har välutvecklade argument baserade på fakta och inte på åsikter.
Bemöta argument
Du framför och bemöter argument på ett sätt som till viss del för debatten framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för debatten framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för debatten framåt och fördjupar och/eller breddar den.
Språk
Du visar dina kunskaper genom att till viss del använda ett naturvetenskapligt språk.
Du visar dina kunskaper genom att till stor del använda ett naturvetenskapligt språk.
Du visar dina kunskaper genom att använda ett naturvetenskapligt språk.

Begrepp

Enskild skriftlig uppgift om en energikälla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskap om de olika begreppen som rör energi.
Du har god kunskap om de olika begreppen som rör energi.
Du har mycket god kunskap om de olika begreppen som rör energi.
Miljöpåverkan
Du kan ge minst ett exempel på någon möjlig miljöpåverkan som din energikälla har.
Du kan ge minst ett exempel på någon möjlig miljöpåverkan som din energikälla har. Du förklarar också en konsekvens i ett led som ditt exempel har.
Du ger två exempel på möjlig miljöpåverkan som din energikälla har. Varje exempel förklarar du en konsekvens av i minst ett led. alternativt Du ger ett exempel på möjlig miljöpåverkan som din energikälla har. Exemplet förklarar du konsekvenser av i minst två led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: