Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i engelska för år 5

Skapad 2016-10-17 16:17 i Domarringens skola Uppsala
Tre av engelskans förmågor uppdelat i fyra delar.
Grundskola 5 Engelska

Bedömning för att visa på vad eleven lärt och vad som skall läras vidare.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Uppfattar korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden om talet är tydligt och språket är mycket enkelt.
Förstår huvudinnehållet i det som sägs om talet är tydligt och rör vardagsfrågor.
Förstår, sammanfattar och kommenterar helheten i längre framställningar i tydligt talad engelska.
Förstår, sammanfattar och kommenterar det mesta som sägs, även om det rör obekanta ämnen.
Läsa och förstå
Förstår och kan hitta information i mycket korta och enkla texter.
Förstår olika typer av texter som är skrivna på vardaglig engelska.
Förstår och kommenterar huvudinnehållet i texter.
Förstår, sammanfattar och kommenterar helhet och detaljer i texter av varierande svårighetsgrad.
Muntlig kommunikation
Deltar i enkla samtal. Kan formulera mycket enkla meningar. Använder ibland svenska ord.
Kan berätta om sig själv och närmiljön. Förståeligt uttal. Använder enkelt språk utan svenska ord. Behöver stöd för att samtalet skall fortgå.
Kan prata om obekanta ämnen. Bra uttal. Använder ett varierat språk. Kommenterar och frågar för att hålla igång samtalet.
Fördjupar, utvecklar och nyanserar samtalet. Mycket bra uttal och intonation. Löser språkliga problem på ett effektivt sätt.
Skriftlig kommunikation
Skriver enkla meningar på ett begripligt sätt. Svenska ord förekommer.
Texten är strukturerad så att budskapet blir begripligt. Texten är kortfattad med ett enkelt ordförråd. En del språkliga fel förekommer.
Texten är strukturerad så att budskapet framgår tydligt. Ämnet är utförligt behandlat.
Väl disponerad och anpassad text. Ämnet utförligt behandlat och fördjupat genom tankar och åsikter. Mycket få språkliga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: